ԳՐՔԵՐ

«Շարահյուսական համանիշները ժամանակակից հայերենում» | Գրադարան

«Շարահյուսական համանիշները ժամանակակից հայերենում» (հեղինակ՝ բ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ն․ Պառնասյան, Եր․, 1970 թ․) աշխատությունը նվիրված է շարահյուսական համանիշների մասնագիտական քննությանը, հանգամանորեն ներկայացված են նախադասության [...]

«Ղարաբաղի բարբառի դարձվածաբանական բառարան» | Գրադարան

Ղարաբաղի բարբառը հայերենի տարածական տարբերակների շարքում առանձնանում է ոչ միայն իր կենսունակությամբ ու տարածված լինելով, այլև հարուստ բառապաշարով և դարձվածաբանությամբ: Բազմաթիվ դարձվածներ են ընդգրկված Արցախի [...]

Գրադարան | Հ․ Հարությունյան․ «Կառավարումը ժամանակակից հայերենում»

Հենրիկ Հարությունյան, «Կառավարումը ժամանակակից հայերենում», Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1983, 336 էջ Ներբեռնել գիրքը* Մենագրության մեջ ուսումնասիրվում է ժամանակակից հայերենի շարահյուսական այնպիսի մի բարդ [...]

«Ղարաբաղի բարբառի բառարան» • «Արցախի բանահյուսությունը» | Գրադարան

Ղարաբաղի բարբառը հայերենի ամենատարածված ու կենսունակ բարբառներից է, որով ներկայում հաղորդակցվում են Արցախում, ինչպես նաև Սփյուռքի որոշ գաղթօջախներում (առավելապես ՌԴ-ում) բնակվող հարյուր հազարավոր [...]

Գրադարան | «Հայաստանի բնության դեղաբույսերի ռեսուրսներ»

ArmScoop-ի գրադարանը համալրվել է ևս մեկ կարևոր գիտական աշխատությամբ։ Ներկայացնում ենք Խորհրդային Հայաստանում բուսաբանության զարգացման առաջավոր նվիրյալներից Սոֆյա Զոլոտնիցկայայի «Հայաստանի բնության դեղաբույսերի ռեսուրսներ» երկհատոր [...]

Գրադարան | «Արևելագիտության հարցեր»-11

Լույս է տեսել ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի «Արևելագիտության հարցեր» գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածուի 11-րդ համարը։ Ժողովածուն հրատարակվել է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ։ Ժողովածուն ընդգրկում [...]

Լույս է տեսել «ՀՅ Դաշնակցությունը ԽՍՀՄ Արտակարգ հանձնաժողովի և Պետական քաղաքական վարչության գաղտընթերցումներում» ժողովածուն

«ՀՅ Դաշնակցությունը ԽՍՀՄ Արտակարգ հանձնաժողովի և Պետական քաղաքական վարչության գաղտընթերցումներում (1920-ական թվականներ)» փաստաթղթերի ժողովածուն հրատարակվել է 2016 թ․ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի կողմից։ Ժողովածուն [...]

Լույս է տեսել «Հայ-ադրբեջանական պատերազմը և մերօրյա հերոսները» գիրքը

Հայ-ադրբեջանական հակամարտության, պատերազմի* ու նորագույն ռազմական գործողությունների վերաբերյալ հայկական՝ ոչ այդքան հարուստ մասնագիտական գրականությունը լրացվել է կարևոր փաստագրական-վերլուծական աշխատությամբ: Լույս է տեսել Էդգար Էլբակյանի [...]

ArmScoop Գրադարան. «Անդրանիկ Օզանյան-150» հոդվածների ժողովածու

Հայկական գիտական համագործակցության գրադարանը համալրվել է ևս մեկ գիտական աշխատությամբ՝ «Անդրանիկ Օզանյան-150» հոդվածների ժողովածուով (Երևան, ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2015): Ժողովածուում ընդգրկված են 2015 [...]

Լույս է տեսել «Վիշապ քարակոթողները» ժողովածուն (ներբեռնելի տարբերակը՝ համացանցում)

Ուրախությամբ տեղեկացնում ենք, որ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կողմից լույս է ընծայվել Հայկական լեռնաշխարհին ներհատուկ եզակի հուշարձաններից վիշապաքարերի ուսումնասիրությանը նվիրված «Վիշապ քարակոթողները» ժողովածուն: [...]