ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ

«Ղարաբաղի բարբառի դարձվածաբանական բառարան» | Գրադարան

Ղարաբաղի բարբառը հայերենի տարածական տարբերակների շարքում առանձնանում է ոչ միայն իր կենսունակությամբ ու տարածված լինելով, այլև հարուստ բառապաշարով և դարձվածաբանությամբ: Բազմաթիվ դարձվածներ են ընդգրկված Արցախի [...]

Թվայնացված հայկական պարբերականները համացանցում

Ներկայացնում ենք Գրահավաք բլոգի կողմից կազմված` թվայնացված հայկական պարբերականների համահավաք ցուցակը (թարմացված) համապատասխան հղումներով: Հայալեզու էլեկտրոնային գրադարանների և շտեմարանների համահավաք ցուցակն այստեղ: ՙ՚ Հայ [...]

Հայերեն էլեկտրոնային բառարանների ամենամեծ շտեմարանը / Նաիրի

«Նաիրի» կայքը հայերեն էլեկտրոնային բառարանների ամենամեծ առցանց (անվճար) գրադարանն է: Այն պարունակում է հայ բառարանագրության գրեթե բոլոր հիմնարար նմուշները, ինչպես նաև մեծ թվով այլ արժեքավոր [...]

Հայալեզու էլեկտրոնային գրադարանները Համացանցում․ Գրահավաք

ArmScoop-ը ներկայացնում է հայալեզու էլեկտրոնային գրադարանների*, շտեմարանների և էլեկտրոնային պաշարների համահավաք ցանկը (համապատասխան հղումներով)՝ ըստ Գրահավաք բլոգի կողմից կազմված ցուցակի։ Ցանկը ներկայացվում է պարբերական [...]

[ARMSCOOP] «Գրաբարի հոմանիշների բառարան» աշխատանքը համացանցում

ArmScoop-ը ներկայացնում է «Գրաբարի հոմանիշների բառարան» աշխատանքը։ Բառարանը նվիրված է գրաբարի հոմանիշ բառերին, որոնք գործածություն են գտել հայ մատենագրության 5-11-րդ դարերի ինքնուրույն և թարգմանական [...]

[ARMSCOOP] Հրաչյա Աճառյանի «Հայերէն գաւառական բառարան»-ի էլեկտրոնային տարբերակը համացանցում

Հարգելի բարեկամներ, Սիրով Ձեզ ենք ներկայացնում Հրաչյա Աճառյանի «Հայերէն գաւառական բառարան»-ի (Թիֆլիս, 1913) էլեկտրոնային տարբերակը, որը պատրաստել է Ծովինար Մարտիրոսյանը: Ծովինարն այն նվիրում [...]

[ARMSCOOP] Հրաչյա Աճառյանի «Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառին» աշխատանքը համացանցում

Ուրախությամբ Ձեզ եմ ներկայացնում Հրաչյա Աճառյանի «Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառին» (Վաղարշապատ. Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, 1899) աշխատության էլեկտրոնային տարբերակը: Որակն անթերի չէ, քանի [...]

[ARMSCOOP] «Հայերեն արմատական բառարան. հավելլիք և ուղղելիք» գրքույկը համացանցում

Հրաչյա Աճառյանի չքնաղ ու անգերազանցելի Արմատականը հայ բանասիրության մեծագույն նվաճումն է: 1971-79 թթ. քառահատոր վերահրատարակությունը զգալիորեն ավելի մատչելի դարձրեց այդ բառարանը: Սակայն նույնիսկ [...]