Author
ArmScoop EduLab

Անգլերենի գործնական դասընթաց | EduLab

EduLab ուսումնական կենտրոնը հրավիրում է մասնակցելու ընդհանուր անգլերենի գործնական դասընթացի՝ լեզվական 4 մակարդակներով (ըստ Լեզուների իմացության համաեվրոպական համակարգի՝ A1-B2)։ Դասընթացը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, [...]

FAST կրթաթոշակային ծրագրի` 2018-2019թթ. ուսումնական տարվա համար նախատեսված հայտադիմումներն արդեն բաց են

Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (FAST) կրթաթոշակային ծրագիրը հիմնվել է 2017թ. հոկտեմբերին: Ծրագիրը նպատակ ունի աջակցելու ազգությամբ հայ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող [...]

«Շարահյուսական համանիշները ժամանակակից հայերենում» | Գրադարան

«Շարահյուսական համանիշները ժամանակակից հայերենում» (հեղինակ՝ բ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ն․ Պառնասյան, Եր․, 1970 թ․) աշխատությունը նվիրված է շարահյուսական համանիշների մասնագիտական քննությանը, հանգամանորեն ներկայացված են նախադասության [...]

Հաջորդական թարգմանության եռօրյա վերապատրաստման դասընթաց | PTA

Դասընթացի նկարագրությունը PTA (Protranslation.am) կրթական նախաձեռնության կազմակերպած եռօրյա դասընթացը նախատեսված է բանավոր թարգմանիչների համար, որոնք ցանկանում են ամրապնդել մասնագիտական ունակությունները՝ կատարելագործելով գրառման տեխնիկան, [...]

Չինարեն՝ երեխաների համար․ գործնական դասընթաց | EduLab

EduLab ուսումնական կենտրոնը հրավիրում է մասնակցելու չինարենի գործնական դասընթացի՝ նախատեսված 9-14 տարեկան երեխաների համար։  Դասընթացի նպատակն է հետաքրքրություն առաջացնել չինարենի ուսուցման հանդեպ, ստեղծել չինարենով [...]

Գերմաներենի գործնական դասընթաց | EduLab

EduLab ուսումնական կենտրոնը հրավիրում է մասնակցելու գերմաներենի գործնական դասընթացի՝ լեզվական 4 մակարդակներով (ըստ Լեզուների իմացության համաեվրոպական համակարգի՝ A1-B2)։ Լեզվական իմացության աստիճանը (բացի առաջին մակարդակից) կստուգվի նախնական անվճար [...]