«Սասունի բարբառը» | Գրադարան

«Սասունի բարբառը» (հեղինակ՝ Վ․ Պետոյան, Եր․, 1954 թ․) հայ բարբառագիտության կարևոր աշխատություններից է։ Մանրամասն ներկայացնելով հնչյունաբանական ու ձևաբանական ամբողջական պատկերը՝ հեղինակը առաջ է քաշել և հիմնավորել Սասունի և շրջակա գյուղերում խոսված խոսվածքների՝ Մուշի բարբառից առանձին և ինքնուրույն բարբառ լինելը։

Ներբեռնել գիրքը

Leave a Reply

Your email address will not be published.