Հետազոտական հարցում | «Ներողություն հայցելը հայկական լեզվամշակույթում»

Հարցումն անցկացվում է ԵՊՀ միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի ասպիրանտ, դասախոս Նարե Թամոյանի՝ «Ներողամտություն հայցող դիսկուրսի լեզվամշակութաբանական բնութագիրը (անգլերենի և հայերենի զուգադրությամբ)» թեկնածուական ատենախոսության հետազոտական նպատակներով։ ArmScoop-ը կոչ է անում կայքի հետևորդներին մասնակցել անանուն հարցմանը, որը թույլ կտա պարզել հայկական լեզվամշակույթում ներողություն հայցելու ընկալումներն ու դրսևորումները և համապատասխան լեզվամշակութաբանական զուգահեռներ անցկացնել անգլերենի հետ։

Մասնակցել հարցմանը

Leave a Reply

Your email address will not be published.