Գրադարան | Հ․ Հարությունյան․ «Կառավարումը ժամանակակից հայերենում»

karavarumՀենրիկ Հարությունյան, «Կառավարումը ժամանակակից հայերենում», Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1983, 336 էջ

Ներբեռնել գիրքը*

Մենագրության մեջ ուսումնասիրվում է ժամանակակից հայերենի շարահյուսական այնպիսի մի բարդ երևույթ, ինչպիսին է կառավարումը։ Հանգամանորեն վերլուծվում են կառավարման հիմունքները, բային, ածականին, գոյականին, կապին բնորոշ խնդրառական առանձնահատկությունները։

* Գրքի էլեկտրոնային տարբերակը տրամադրելու համար ArmScoop-ը շնորհակալություն է հայտնում լեզվաբան Հրաչ Մարտիրոսյանին։

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.