Գրադարան | «Արևելագիտության հարցեր»-11

oriental-11Լույս է տեսել ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի «Արևելագիտության հարցեր» գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածուի 11-րդ համարը։ Ժողովածուն հրատարակվել է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ։

Ժողովածուն ընդգրկում է արաբագիտության, թյուրքագիտության և օսմանագիտության, իրանագիտության տարբեր թեմաներին առնչվող հայերեն, ինչպես նաև անգլերեն ու ռուսերեն հոդվածներ։

Ներբեռնել ժողովածուն (pdf ձևաչափով)

Ժողովածուի բովանդակությունը

Արաբագիտություն և սեմագիտություն

Դավիթ Հովհաննիսյան
«Իդեալական մարդու» փնտրտուքներում․ մուրուվայի հայեցակարգի փոփոխությունները ջահիլիայից մինչև ադաբի ձևավորում – էջ 6

Հայկ Քոչարյան
Գերագույն իշխանության մոդելների ձեվավորումը իսլամում Մուհամմադի մահից հետո – էջ 18

Մարիամ Մխիթարյան
Հադիսների կորպուսի վերանայման թուրքական փորձն ու իսլամական աշխարհի արձագանքը – էջ 40

Տաթևիկ Մկրտչյան
NAHĞ AL-BALĀĠA-ի հավաքագրման, վերնագրման, բովանդակության ընտրության և կառուցվածքային որոշ հարցերի պարզաբանումը՝ ըստ հավաքագրող-հեղինակ ալ-Շարիֆ ալ-Ռադիի նախաբանի – էջ 50

Նաիրա Սահակյան
Եզդի փոքրամասնության կերպարն ու ստրկության արդարացումը «Իսլամական պետության» պաշտոնական «դաբիք» ամսագրում (№1-10) (անգլերեն) – էջ 66

Ղոլամռեզա Մահդի Ռավանջի
Իմամ Ջաֆար ալ-Սադիկի քաղաքական տեսության վերաբերյալ – էջ 81

Թյուրքագիտություն և օսմանագիտություն

Ալեքսանդր Սաֆարյան
Խորհրդային արևելագետները՝ Զիյա Գյոքալփի մասին – էջ 90

Ռուբեն Մելքոնյան
Թուրքական լեզվաքաղաքականության ազգայնամոլական ուղղվածության շուրջ – էջ 110

Անի Սարգսյան
Խրախճանքների, վայելքների թեմատիկան Բաքիի դիվանում – էջ 119

Մարիամ Մելքոնյան
Սիրային թեմատիկայի առանձնահատկությունները Միհրի Հաթունի պոեզիայում – էջ 135

Անուշիկ Մարտիրոսյան
«Մարտի 12-ի վեպի» թեմատիկ և տիպաբանական առանձնահատկությունների շուրջ – էջ 154

Նաիրա Պողոսյան
«Միգրանտական» թեման թուրք գրող Ֆաքիր Բայքուրթի «Դույսբուրգյան եռագրության» մեջ – էջ 170

Դիանա Կարապետյան
Ադրբեջանական ժամանակակից մանկական գրականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ – էջ 182

Գևորգ Սահակյան
Քաղաքական իսլամի խորհրդանիշի պոստմոդեռնիստական արծարծումը Օրհան Փամուքի «Ձյուն» վեպում – էջ 188

Գագիկ Համբարյան
Ադրբեջանի իշխանությունների ժամանակակից քաղաքականությունը լեզգինների նկատմամբ (ռուսերեն)  -էջ 196

Գայանե Գալստյան
Հայոց ցեղասպանության արձագանքները «Նյու Յորք Թայմս»-ում (1914-1916 թթ.) – էջ 206

Լուսինե Սահակյան
Շուշան Զաքարյան
Թուրքերենի պատճառական-հարկադրական սեռի (Ettirgen Çatı) ձևաիմաստաբանական դրսևորումները – էջ 218

Լուսինե Խաչատրյան
Մոնղոլական փոխառությունները թյուրքական լեզուների անասնապահական եզրույթներում – էջ 229

Իրանագիտություն

Լիլիթ Սաֆրաստյան
Երևակայական հայրենիք. Իրանը, որպես մշակութային հիշողություն Մարշա Մեհրանի «Մարգարեթ Թեթչերի գեղեցկության դպրոցը» վեպում – էջ 240

Գառնիկ Գևորգյան
Կրոնական թեմատիկայի զորեղացումը պարսից միջնադարյան դասթանում – էջ  254 

Հովհաննես Խորիկյան
Աքեմենյան Պարսկաստանի VII սատրապության տեղադրության շուրջ – էջ 270

Leave a Reply

Your email address will not be published.