Սեմինար․ «Արևելահայերենի բառապաշարի (միջ)ազգայնացման փորձերը»

10317626_10207433076198642_8881947722296292075_o

Ժամանակը․ մարտի 22, սկիզբը՝ ժ․ 18:00
Վայրը․ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Չարենց 15 (գրադարան, երրորդ հարկ)

Սեմինարի ընթացքում (հեղինակ՝ Զարուհի Գրիգորյան) կներկայացվեն նախախորհրդային, խորհրդային և հետխորհրդային շրջաններում արևելահայերենի բառապաշարի (միջ)ազգայնացման որոշ փորձերը, ներառյալ` Տերմինաբանական կոմիտեի որոշումները։ Անդրադարձ կարվի լեզվակիրների խոսքում այս փորձերի արտացոլումն ուսումնասիրելու եղանակներից մեկին` կորպուսային լեզվաբանությանը։ Մասնավորապես, կքննարկվեն «Արևելահայերենի ազգային կորպուսի» (ԱՐԵՎԱԿ) լեզվական նյութի հիման վրա կատարված հետազոտության արդյունքները և դրանց կիրառելիությունը լեզվաբանական, հասարակագիտական և ազգագրական համատեքստերում։

Զարուհի Գրիգորյանը պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն` «Գրքի գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում» թեմայով, կրթաթոշակառու ասպիրանտ է եղել Գրացի Կառլ-Ֆրանցենս (Ավստրիա) համալսարանում։ Նա նաև «Անկյունաքար» հրատարակչության «Անգլերեն-հայերեն արդի բառարանի» համահեղինակն է, կատարել է մի շարք թարգմանություններ։ Զ. Գրիգորյանը ներկայումս աշխատում է «Անկյունաքար» հրատարակչությունում և դասավանդում Եվրոպական տարածաշրջանային կրթական ակադեմիայում։

Leave a Reply

Your email address will not be published.