«ԱՐՓԱ» հիմնարկի նորարարության մրցույթ–2016

arpa ԱՄՆ-ում գործող «ԱՐՓԱ» հիմնարկը (Հայաստանի համար վերլուծական, հետազոտական և ծրագրավորման աշխատանքների իրականացման ինստիտուտ | Analysis Research and Planning for Armenia • հիմնադրվել է 1992 թ. Լոս Անջելեսում) հայտարարում է ՀՀ բուհերի ուսանողների և ասպիրանտների համար նախատեսված նորարարության մրցույթի մեկնարկը։

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2016 թ. մայիսի 30
Հովանավորներ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ սփյուռքի նախարարություն


Ծրագրի նպատակները

«ԱՐՓԱ» ինստիտուտի նորարության մրցույթը կազմակերպված է համալսարանական մակարդակով և նպատակ ունի խրախուսել Հայաստանի Հանրապետության ուսանողներին և ասպիրանտներին գիտական տարբեր բնագավառներում (օրինակ՝ ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա, բնական գիտություններ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, բժշկագիտություն և այլն), ստեղծել նոր և մրցունակ արտադրանքներ ՀՀ-ում: Այս հեղինակավոր մարտահրավերը նաև խրախուսում է աշխատանքային փոխհարաբերությունները ուսանողի կամ ասպիրանտի և դասախոսի միջև, որտեղ դասախոսը կարող է մասնակցել որպես խորհրդատու։

Ծրագրի հիմնական նպատակն է խրախուսել արտոնագրման (պատենտավորման) ենթակա նորարարությունների կամ նորարարական ծրագրերի մշակումը ՀՀ-ում, ինչպես նաև խթանել հետաքրքրությունը տեխնոլոգիաների, տնտեսական ղեկավարման և գյուտարարության նկատմամբ: Նորարարությունն այստեղ նկատի է առնվում որպես գյուտարարություն և գյուտի գործնականացման նախնական տվյալների ներկայացում հայտի մեջ։

Պահանջներ

Նորարարությունը՝ գործնականորեն կիրառելի մտահղացումը և աշխատող նմուշը (մոդելը), պետք է լինի ուսանողի կամ առավելագույնը 4 ուսանողից բաղկացած խմբի կամ էլ համալսարանական ղեկավարի ունեցող խմբի ինքնատիպ (օրիգինալ) աշխատանք: Եթե առաջարկը նոր մեքենա և կամ մեխանիկական սարք է, ապա այն պետք է լինի կիրառելի: Քիմիական նյութի դեպքում, այն պետք է ամբողջական լինի՝ մտահղացման հաջող կիրառման ապացույցով: Նոր բույսի դեպքում պետք է ներկայացվեն գունավոր լուսանկարներ և լուսապատկերներ (սլայդներ): Որևէ արտադրանքի պարագայում, արդյունաբերական նմուշի նոր կամ ինքնատիպ գեղագիտական նախագծի (ornamental design) դեպքում հայտը պետք է պարունակի ամբողջական նախագիծը՝ իր բոլոր մանրամասներով: Բացի այդ, նորարարությունը պետք է վերարտադրելի լինի և ունենա արտադրանք դառնալու փաստացի հնարավորություն:

Հայտը պետք է ներկայացնի ուսանողի կամ ուսանող-ղեկավար խմբի ինքնուրույն մտահղացումը կամ աշխատանքը, որը չպետք է.

 1. լինի հանրության համար մատչելի առևտրային արտադրանք կամ գործընթաց, կամ
 2. արտոնագրված կամ հրատարակված լինի մրցույթին ներկայացման օրվան նախորդող մեկ տարուց ավելի ժամկետում:

Հայտը պետք է ներկայացվի նախընտրաբար անգլերեն լեզվով: Եթե հնարավոր չէ անգլերենով ներկայացնել, այդ դեպքում պետք է ներկայացնել անգլերեն ամփոփում՝ բավարար մանրամասնություններով: Հստակորեն պետք է ներկայացվեն հայտի մանրամասն նկարագրությունն ու տվյալները, ինչպես նաև պետք է ներկայացնել թե’ կիրառման և թե’ թվային տվյալներ՝ փաստելու համար հայտի մեջ նշված նորությունը և մտահղացման ինքնուրույնությունը:

Հայտը պետք է պարունակի մանրամասնորեն նկարագրված հետևյալ բաժինները.

Ներածական. նորարարության նկարագրություն՝ մոտավորապես մեկ էջ:

Առաջարկված նորարարության հետ առնչվող, նախկինում կատարված աշխատանքների վերլուծում. ներկայացնել նորարարության առավելությունները առկա նմանատիպ աշխատանքների նկատմամբ (ոչ միայն ռուսական, այլև Արևմտյան երկրների, Ճապոնիայի, Չինաստանի և այլն): Նկարագրել, որքան կարելի է պարզ և ամփոփ, նորարարության արժեքն ու նշանակությունը գիտության, տեխնոլոգիայի և հասարակության համար: Ծավալը՝ մոտ երկու էջ:

Նորարարության բնույթն ու նպատակները. հակիրճ բացատրություն նորարարության մասին, թե ինչ է, ինչ է անելու և ինչի համար է կատարված: Ծավալը՝ մոտ մեկ էջ:

Հայտի մանրամասն նկարագրությունը. պատկերներով և ուրվագծերով (սխեմաներով), հստակ բացատրություններ ներկայացնել, բոլոր ենթաբաժանումներով, թե աշխատանքի մեջ ինչն է նորը, ինչու է նոր, և ինչով է այն տարբերվում առկա նմանատիպ համակարգերից, և որոնք են նրա առավելությունները. մանրամասն փաստարկումներով: Ծավալը՝ մոտ հինգ էջ:

Փորձարկում և փորձարարական թվային տվյալներ. պետք է ներկայացնել փորձարարական հետազոտությունների արդյունքներ, թվային տվյալներ, որոնք պետք է ստացված լինեն պատրաստված նմուշի լաբորատոր փորձարկումներով: Նաև ուսումնասիրել ստացված փորձարարական (էքսպերիմենտալ)-թվային արժեքները և հարաբերել առկա համակարգերից ստացված արդյունքներին: Ծավալը՝ մոտ չորս էջ:

Նկարագրություն հայտի նորարարության բաղդատական տվյալների մասին. մանրամասն համեմատել հայտի նորարարությունները առկա ամենավերջին և նմանատիպ սարքերի կամ համակարգերի հետ և նշել նրա առավելությունները, առաջարկությունը, որը լուծում կամ չեզոքացնում է առկա նման սարքավորման կամ համակարգի թերությունները: Փաստել, որ առաջարկվող նորարարությունը ավելի լավն է և ավելի արդյունավետ, քան առկա համակարգերը: Ծավալը՝ մոտ երեք էջ:

Եզրակացություն. ամփոփել ներկայացրած հայտի արդյունքները և կատարել եզրակացություն: Ծավալը՝ մոտ մեկ էջ:

Հայտերի ներկայացման կարգը և վերջնաժամկետը

Հայտերը պետք է PDF ձևաչափով վերբեռնել (upload) «ԱՐՓԱ» ինստիտուտի հետևյալ հասցեով՝ http://cyberchairpro.borbala.net/arpapapers/submit/: Վերջնաժամկետը 2016 թ. մայիսի 30-ն է:

Խորհուրդներ դիմողներին՝ լավ հայտ ներկայացնելու համար

Գնահատող հանձնաժողովի համար հասկանալի կերպով և մանրամասնորեն նկարագրեք ծրագիրը: Հայտը պետք է համապատասխանի հետևյալ չափանիշներին

 • Մեքենագրված Microsoft Word տեքստային խմբագրիչով, այնուհետև պետք է փոխարկված լինի PDF-ի՝ համարակալված էջերով:
 • Հստակ և ըստ էության՝ որն է ձեր նորարարությունը: Շատ կարևոր է բացատրել և փաստարկումներով համոզել, ներկայացնելով ստացված թվային արդյունքներ, համեմատություններ նմանատիպ այլ սարքերի հետ՝ փաստել, որ ձերն իր առավելություններով գերազանցում է միևնույն տիպի որևէ այլ սարքավորման: Գնահատող հանձնաժողովին հետաքրքրում է, թե որն է ձեր ներդրումը տեխնոլոգիայի մեջ: Օգտակար կլինի, եթե ձեր հայտը կարդան աշխատանքին և նյութին անծանոթ անձինք և գնահատեն որպես անկողմնակալ քննարկուներ:
 • Հակիրճ. խուսափեք բարդ բառերից, որքան հակիրճ և տեղին՝ այնքան լավ: Ավելորդ նյութերը՝ հավելված և այլն, շեղում են ուշադրությունը ուժեղ առաջարկից: Շարադրեք բոլոր պահանջված տեղեկությունները և համեմատական ու թվային արդյունքները՝ ստուգված և փաստարկված, համոզիչ կերպով:
 • Ամբողջական. ձեր հավաստիության համար ստորև տրված է ստուգացուցակ (կարող եք ծանոթանալ «ԱՐՓԱ»-ի կայքէջում առկա ամբողջական փաստաթղթում):
 • Համոզիչ. որպես ուսանող՝ միմիայն ձեզնից է կախված, թե որքանով կկարողանաք համոզել գնահատող հանձնաժողովի անդամներին (որոնք կարող են տարբեր մասնագիտություններ ունեցող անձինք լինել), որ ձեր ներկայացրած հայտը լավագույնն է՝ բազմաթիվ բարձրորակ այլ հայտերի շարքում: Չնայած գնահատող հանձնաժողովի անդամները փորձառու մասնագետներ են, այնուամենայնիվ նրանք կարող են ծանոթ չլինել ձեր յուրահատուկ ծրագրին: Ուստի նկարագրեք ձեր հայտը հնարավորին չափ մատչելի ձևով, ինչպես նաև ցանկացած գիտաշխատողի համար հասկանալի ոճով և ներկայացրեք ձեր կատարած փորձերից ստացված արդյունքները և թվային տվյալները (data), սխեմաներ, համեմատականներ առկա այլ նման համակարգերի հետ, և այլն:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Մրցույթին մասնակցելու համար հայտը պետք է ներառի հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • տեղեկություններ ուսանող(ներ)ի մասին,
 • տեղեկություններ ղեկավարի մասին (եթե առկա է),
 • ուսանողի հայտի շարադրությունը և ղեկավարի կողմից գրված նամակը՝ ըստ ստորև ներկայացված ձևի,
 • փաստաթուղթ համալսարանի ղեկավարությունից՝ ուսանող լինելու մասին՝ վավերացված պաշտոնական կնիքով,
 • նորարարության մասին հավելյալ նյութեր՝ գծագրություններ, լուսանկարներ, սահիկներ (սլայդներ) կամ տեսաժապավեններ,
 • ներկայացված նյութի գաղտնիությանը վերաբերող ուսանող(ներ)ի (նաև ղեկավարի, եթե առկա է) կողմից ստորագրված փաստաթուղթ:

Ովքե՞ր են իրավասու մասնակցելու մրցույթին

Մրցույթին կարող է մասնակցել յուրաքանչյուր ուսանող և (կամ) ասպիրանտ, որը սովորում է ՀՀ որևէ համալսարանում․ հետազոտական խմբի դեպքում՝ խմբի յուրաքանչյուր մասնակից պետք է բավարարի ուսանող կամ ասպիրանտ լինելու պահանջը փաստաթղթով:

Մրցանակաբաշխությունը

Մրցույթը շահող հայտերը կպարգևատրվեն դրամական մրցանակներով, մասնակիցները կստանան նաև վկայագրեր: Առաջին տեղ գրաված հայտը կստանա 2000 ԱՄՆ դոլար, երկրորդը՝ 1000 ԱՄՆ դոլար, երրորդը՝ 600 ԱՄՆ դոլար, և չորրորդը՝ 400 ԱՄՆ դոլար: Դրամական մրցանակները և վկայագրերը կշնորհվեն մրցույթին ներկայացված հայտերի գնահատումից հետո՝ հատուկ արարողության ժամանակ Երևանում (ժամկետը հավելյալ կնշվի):

Հայտերի լրացման ու ներկայացման կարգի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկությանը կարող եք ծանոթանալ «ԱՐՓԱ»-ի կայքէջում առկա հետևյալ փաստաթղթում:

Leave a Reply

Your email address will not be published.