Թվայնացված հայկական պարբերականները համացանցում

Ներկայացնում ենք Գրահավաք բլոգի կողմից կազմված` թվայնացված հայկական պարբերականների համահավաք ցուցակը (թարմացված) համապատասխան հղումներով: Հայալեզու էլեկտրոնային գրադարանների և շտեմարանների համահավաք ցուցակն այստեղ:

ՙ՚
Հայ մամուլի համահավաք առցանց գրացուցակում առկա պարբերականների մեջ մեծ թիվ են կազմում առցանց հասանելի թվայնացված հայկական պարբերականները (լրագրեր, ամսագրեր, հանդեսներ)՝ սկսած մեր առաջին պարբերականից՝ մադրասյան «Ազդարարից»։ Դրանք ներկայացված են pdf ձևաչափով և ներբեռնելի են։ Այդ պարբերականների մեծ մասը թվայնացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանի և Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հիմնարար գիտական գրադարանի կողմից։ Դուք այս հարուստ աղբյուրում կգտնեք Ստեփանոս Նազարյանի հրատարակած «Հիւսիսափայլի», Խրիմյան Հայրիկի հրատարակած «Արծուի Վասպուրականի», Էջմիածնի «Արարատի» համարներից, Հայաստանի ազգային ակադեմիայի գիտական հանդեսները, բազմաթիվ այլ թերթեր ու հանդեսներ՝ լրատվական, գրական, երգիծական, գիտական, հին թե նոր։ Մի խոսքով՝ մեր գրադարանները, որոնք կատարել են այս պարբերականների թվայնացումը, շատ մեծ հարստության տեր են մեզ դարձրել։ Բայց, քանի որ միշտ չէ, որ վերոնշյալ գրացուցակից օգտվելը դյուրին է, հատկապես եթե չգիտես, թե քեզ հատկապես ո՛ր պարբերականն է հարկավոր, պատրաստել ենք մի ցանկ, որում այբբենական դասավորությամբ և համապատասխան հղումներով հանդերձ ներկայացված են բոլոր այն պարբերականները, որոնք pdf ձևաչափով դիտելի և ներբեռնելի են։ Ցանկում կատարել ենք հավելումներ նաև համացանցային այլ աղբյուրներից, օրինակ՝ ավելացրել ենք «Նորավանք» հիմնադրամի «21-րդ դար» հանդեսի, «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթի, «Իրավունքի» համարների pdf տարբերակների համացանցային աղբյուրների հղումները։

Մեր պատրաստած ցանկում՝ յուրաքանչյուր անվանման կողքին՝ փակագծերում, նշել ենք պարբերականի հրատարակության վայրը, այդուհետ՝ միայն այն տարիները, որոնց համարներն առցանց հասանելի են հանրությանը (և ոչ թե այն բոլոր տարիները, որոնց ընթացքում տվյալ պարբերականը հրատարակվել է)։

Եթե էլի գտնենք pdf ձևաչափով և առցանց հասանելի պարբերականներ, կկատարենք հավելումներ մեր ցանկում։ Եթե Դուք էլ գտնեք և մեզ տեղեկացնեք, երախտապարտ կլինենք։

ՍՐՏԱԳԻՆ ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ենք հայտնում մեր այն գրադարաններին, կազմակերպություններին և անհատներին, որոնց աշխատանքով թվայնացվել և առցանց հասանելի են դարձել մեր պարբերականները։

Թվայնացված հայկական պարբերականների ցուցակ

(թարմացված է 19.02.2015-ին)

02. ՆԳ և ԱԱՆ շաբաթաթերթ (Երևան) – 1998
21-րդ դար («Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ, Երևան) – 2003-2014 կամ նույնը՝ այստեղ (3 համար պակասում է)
Ագիտ թերթիկ (Երևան) – 1932-1933
Ազատ բեմ (Ալեքսանդրիա, Կահիրէ) – 1904-1907
Ազատ խօսք (Փարիզ, Ալեքսանդրիա) – 1901-1908
Ազատ Հայաստան (Երեւան) – 1921

Ազատամարտ (Կ. Պոլիս) – 1910-1911

Ազատամարտ (շաբաթաթերթ, Կ. Պոլիս) – 1914
Ազգ (Բոստոն) – 1916-1917

Ազգ (Երևան) – 2012-2014 (բացի 2014 թ.-ի համարներից, մնացածը կարելի է ներբեռնել գրանցված լինելու դեպքում)
Ազգագրական հանդէս (Շուշի, Թիֆլիս) – 1896-1916
Ազգասէր  (Կալկաթա) – 1845-1848
Ազգասէր Արարատեան (Կալկաթա) – 1848-1852
Ազդակ (Բուրջ Համուդ, Լիբանան, հերթական համարը միայն)
Ազդարար (Մադրաս) – 1794-1796
Ազդարար (Ամման, Քուվեյթ) – 2014

Ազդարար / Аздарар (Տվեր, Ռուսաստան) – 2011-2013

Ալագեազ (Փարիզ) – 2014

Ալիք (Թեհրան) – 2014-2015
Ալիք (Թիֆլիս) – 1906
Ալիք (Կարին) – 1914
Ակօս (Կ. Պոլիս) – 2010-2015 (հետագա համարները ստանալու համար գրանցվեք այստեղ՝ https://groups.google.com/forum/#!forum/agos_hayeren)
Աղբիւր (Թիֆլիս, երեխաների եւ դաստիարակների համար) – 1883-1888, 1890-1893, 1895-1901, 1906-1913
Ամասիա (Ամասիա) – 1911-1912
Ամերիկա (Բոստոն) – 1911
Անահիտ (Սիվրիհիսար) – 1911

Անահիտ (Փարիզ) – 1929-1931. 1929 – 1, 2, 3, 4, 1930 – 5, 6, 7, 8, 1931 – 9, 10, 11
Անիւ (Բաքու) – 1908
Անդրանիկ (Սեբաստիա) – 1910
Անկախ մամուլ (Թիֆլիս) – 1907-1908
Անկախ Տիգրիս (Շատախ) – 1909
Աննամուս (Թիֆլիս, երգիծական) – 1907

Աշխատանք (Վան) – 1910-1911
Աշխատանքի դրօշակ (Բաքու) – 1917
Աշխատանքի դրօշակ (Թիֆլիս) – 1918

Աշխատաւորի ձայն (Կարս) – 1920

Աշխատաւորի լրատու (Թիֆլիս) – 1921

Ապագա բժիշկ (ԵՊԲՀ) – 2011-2014
Ապագայ (Թիֆլիս) – 1907

Ապագայ (Կանադա) – 2014-2015
Ապառաժ (Մարզուան) – 1911
Ապտակ (Աթէնք, Լոնդոն) – 1894-1897
Առաւօտ (Բաքու) – 1909
Առաւօտ (Կ. Պոլիս) – 1919-1924
Առեւտուր (Կ. Պոլիս) – 1908
Առողջապահ (Թիֆլիս) – 1910-1912
Առողջապահական թերթ (Երևան) – 1881-1884
Առողջապահիկ թերթ (Թիֆլիս) – 1903-1905
Առողջապահութիւն (Վառնա) – 1906
Ասիա. Թարգման հայրենեաց (Կ. Պոլիս) – 1872-1873
Աստղ Բեթլէհէմի (Կ. Պոլիս) – 1911-1912
Աստղաֆիզիկա (ՀՀ ԳԱԱ) – 1993-2014
Աստղիկ (Վենետիկ) – 1911
Աստղիկ արեւելեան (Կ. Պոլիս) – 1855
Արարատ (Թիֆլիս) – 1850-1851
Արարատ (Սբ Էջմիածին) – 1868-1906.  կատարվել են նոր համարների թվայնացումներ
Արարատ ամսօրեայ (Նիւ Եորք) – 1892
Արաքս (Բոստոն, Նիւ Եորք) – 1905-1907
Արաքս (Ս. Պետերբուրգ) – 1887-1898

Արդարադատություն (ՀՀ ԱՆԻԻ, Երևան) – 2014
Արեգ (Բաքու) – 1915
Արեգ (Բաքու, համանուն պարբերականի յաւելուած) – 1915
Արեւ (Ալեքսանդրիա, Կահիրէ) – 1915-1934
Արեւելեան դար (Կ. Պոլիս) – 1860
Արեւելեան մամուլ (Զմիւռնիա) – 1871-1909
Արեւելեան մամուլ (Զմիւռնիա, եռամսեայ) – 1908
Արեւելք (Փարիզ) – 1855-1856
Արեւմուտք (Փարիզ) – 1859, 1865
Արծիւ (Բոստոն) – 1905-1906, 1908

Արծիւ / Ardziv (Տորոնտո) – 1991-1997, 1999-2001, 2003, 2005-2006, 2008, 2012-2014
Արծուի Վասպուրական (Վան, Վարագ) – 1855-1856,1858-1864
Արծուիկ Տարօնոյ (Մուշ) – 1863-1865
Արձագանք (Թիֆլիս) – 1891, 1895-1896, 1898
Արմենիա (Մարսել) – 1885-1909, 1914-1915, 1918-1921
Արյան շրջանառություն. Հավելում «Էքսպերիմենտալ և կլինիկական բժշկություն» հանդեսի (ՀՀ ԳԱԱ) – 1968-1992

Արյուն (գիտա-գործնական ամսագիր / Кровь. научно-практический журнал. Երևան) – 2005-2014
Արշալոյս (Բաքու) – 1905
Արշալոյս (Թիֆլիս) – 1905-1906
Արշալոյս. պատկերազարդ յաւելուած (Թիֆլիս) – 1905-1906
Արշալոյս (Իզմիր) – 1907-1908
Արշալոյս (Կահիրէ) – 1899-1900, 1908-12, 1914
Արշալոյս Արարատեան – (Զմիւռնիա) 1841, 1849-1855, 1865-1868
Արտէմիս (Կահիրէ, հայ կանանց պարբերական) – 1902-1903
Արփի Արարատեան (Զմիւռնիա) – 1853-1855

Արևելագիտության հարցեր (ԵՊՀ, Երևան) – 2014
Աւել (Կահիրէ, երգիծական) – 1908-1910
Աւետաբեր (Կ. Պոլիս) – 1876-1877, 1879-1880, 1885-1887, 1908
Աւետաբեր եւ շտեմարան պիտանի գիտելեաց (Կ. Պոլիս) – 1864-1865

Աւետաբեր մանկանց (Կ. Պոլիս) – 1908, 1912-1914
Աւետաբեր տղայոց համար (Կ. Պոլիս) – 1875-1877
Աւետաբեր. տղայոց բաժին (Կ. Պոլիս) – 1911

Աւետիս (Վարշավա) – 2009-2014

Բագին (Բեյրութ) – 2013-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Բանասէր (Կ. Պոլիս) – 1851, 1859

Բանբեր Երևանի համալսարանի (Երևան) – 1999-2014

Բանբեր ԵՊԼՀ-ի (Երևան)
Բանբեր Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի – 2011, 2012, 2014
Բանբեր հայագիտության (Երևան) – 2013-2014. կամ այստեղ
Բանբեր Հայաստանի արխիվների (Երևան) – 2003-2011. 2012-2013
Բանբեր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի (Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն – 2012-2014 (կամ այստեղ). Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա – 2012-2014 (կամ այստեղ). Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ – 2012-2014 (կամ այստեղ). Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում – 2012-2014 (կամ այստեղ). Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա – 2012-2013 (կամ այստեղ))

Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի (Երևան) – 2012-2014
Բանբեր Մատենադարանի (Երևան) – 1941-2014. կամ նույնը՝ ըստ 1-20 համարների
Բանւոր (Բաքու) – 1917
Բանւոր (Թիֆլիս) – 1918
Բարեգործականի ձայն (Պլովդիվ) – 2005-2006
Բարձրագույն ներվային գործունեության հարցեր (Երևան) – 1952-1961
Բժշկական սեղմագրերի հայկական հանդես (Երևան) – 2002-2013

Բժշկություն, գիտություն և կրթություն (Երևան) – 2009-2014
Բիբլիոգրաֆիական ամսագիր (Երևան) – 1941
Բիւզանդիոն (Կ. Պոլիս) – 1896-1903, 1905-1906, 1908, 1910-1914

Բիւլլետեն ներքին գործոց ժողովրդական կոմիսարիատի (Երևան) – 1922-1923
Բիւրակն (Կ. Պոլիս) – 1882-1908

Բյուլլետեն  ՀԽՍՀ Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատի հրամանների, հրահանգների յեվ կարգադրությունների (Երևան) – 1940

Բնագիտության և տեխնիկայի պատմությունից (Երևան) – 1960-1964 (1-4-րդ հատորներ)
Բնագիտության և տեխնիկայի պատմությունը Հայաստանում (Երևան) – 1967-1987 (5-8-րդ հատորներ)
Բնական գիտություններ (ՀՍՍՌ ԳԱ) – 1943-1947
Բողբոջ (Կեսարիա) – 1914
Բուրաստան Սուրբ Սահակեան (Կ. Պոլիս) – 1851-1852
Գաղափար (Թեհրան) – 1925-1927
Գաղափար (Թիֆլիս) – 1916-1917
Գանձասար (Հալեպ) – 1998, 2010-2011, 2013-2014
Գաւառ (Գորիս) – 1909-1910
Գաւառի ձայն (Ալեքսանդրապոլ) – 1913-1916
Գեղարուեստ (Թիֆլիս) – 1908-1909, 1911, 1913, 1917, 1921
Գեոլոգիական և աշխարհագրական գիտությունների սերիա (ՀՍՍՌ ԳԱ) – 1957
Գեոմեխանիկայի պրոբլեմներ (Երևան) – 1967-1988

Գիտաբժշկական հանդես (Scientific Medical Journal / Научно-медицинский журнал. Երևան) – 2013-2014
Գիտական հետազոտություններ (Գյումրի, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն) – 1998-2013

Գիտական տեղեկագիր (ԳՊՄԻ, Գյումրի) – 2013

Գիտական տեղեկագիր (ԵՊՀ, Երևան) – 2000-2014

Գիտական տեղեկագիր (ՀՊՄՀ, Երևան) – 2011-2014
Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիտորինգի կենտրոնի տեղեկագիր (Երևան) – 2010-2013
Գիտության աշխարհում (Երևան) – 2010-2013
Գիտություն (Երևան) – 1996-2000, 2002-2010, 2013
Գիտություններ երկրի մասին (ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր) – 1964-1993. 1994-2014
Գլոբուս (վերլուծական հանդես) (Երևան, «Նորավանք») – 2006-2014
Գլոբուս ազգային անվտանգություն (Երևան, «Նորավանք») – 2008-2012
Գլոբուս էներգետիկ և տարածաշրջանային անվտանգություն (Երևան, «Նորավանք») – 2007-2012
Գյուղատնտես (Երևան) – 1958-1991
Գյուղատնտեսական և արդյունաբերական միկրոբիոլոգիական հարցեր (Երևան) – 1953-1958
Գործ (Բաքու, լրագիր) – 1914
Գործ (Բաքու, ամսագիր) – 1917

Գործ (Թիֆլիս) – 1908
Գործ (Շուշի, Թիֆլիս) – 1882-1884
Գործաւոր (Թիֆլիս) – 1919
Գործաւոր (Նիւ Եորք) – 1924
Գրական բանասիրական հետախուզումներ (Երևան) – 1946, 1948
Գրական թերթ (Երևան) – 2014
Գրանիշ (Երևան) – 2011
Գրեթերթ (Երևան) – 2010-2013. կամ այստեղ
Դայլայլիկ (Կ. Պոլիս) – 1914

Դատական իշխանություն (Երևան) – 2008-2014
Եկեղեցի Հայաստանեայց (Կ. Պոլիս, Մանչեստր) – 1888, 1900
Եղանակ Բիւզանդեան (Վենետիկ) – 1813, 1815-1820

ԵՊՀ գիտական հանդեսներ

Երաժշտական Հայաստան (Երևան) – 2008-2011
Երիտասարդ բանվոր (Բաքու) – 1920
Երիտասարդ հայ (Բեյրութ) – 1969-1975
Երկիր (Թիֆլիս) – 1906
Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտությունների սերիա (ՀՍՍՌ ԳԱ) – 1958-1963
Երկրամաս (Еркрамас, Կրասնոդար) – 2012
Երևանի աստղադիտարանի բյուլետեն (Երևան) – 1938-1945
Եւրոպա (Վիեննա) – 1850-1851, 1853
Զանգ (Թիֆլիս) – 1906

Զարթօնք (Բեյրութ) – 2014-2015
Զեկույցներ (ՀՀ, ՀԽՍՀ ԳԱ-ի) – 1944-1999, 2000-2014
Էմինեան ազգագրական ժողովածու (Մոսկվա) – 1901-1913
Էջմիածին (Մայր Աթոռ Սբ Էջմիածին, լրագիր) – 1920
Էջմիածին (Մայր Աթոռ Սբ Էջմիածին, ամսագիր) – 1944-2014. կամ Մայր Աթոռի կայքում՝ միայն 2010-2012 թթ.
Էքսպերիմենտալ և կլինիկական բժշկության հանդես (ՀԽՍՀ ԳԱ) 1962-1988
Ընկեր (Թիֆլիս) – 1906
Թախտաջյանիա (Тахтаджяния, Takhtajania, Երևան) – 2011, 2013

Թերթիկ / Tertig (Վերսալ) – 2013
Ժամանակ (Կ. Պոլիս) – 1908-1913, 1924, 1926-1927, 1930

Ժողովածու ՀՍՍՌ Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատի հրամանների յեվ  կարգադրությունների(Երևան) 1940

Ժողովուրդի ձայնը (Կ. Պոլիս) – 1920-1921. կատարվել են նոր համարների թվայնացումներ

Իմ Երևան (Երևան) – 2011-2014
Ինքնավար Հայաստան (Բուխարեստ) – 1916

Իսրայելահայեր (Իսրայել) – 2014 (ներբեռնելու համար գրանցվել)

Իրավական մշակույթ (Վանաձոր) – 2005-2008, 2010
Իրավունք (Երևան) – 2013-2014
Լեզվի և ոճի հարցեր (Երևան) – 1960-1988

Լեզու և կրթություն («Տաթև» գիտակրթական համալիր, Երևան) – 2010-2012

Լոյս (Ալեքսանդրապոլ) – 1918
Լոյս (Վան) – 1913-1914

Լոյս (աշակերտական, Թիֆլիս) – 1919
Լումայ (Թիֆլիս) – 1896-1912
Լուսանցք (Երևան) – 2007-2014

Լուսարձակ (Կահիրէ) – 1927

Լուսարձակ (Կ. Պոլիս) – 1912

Լուսարձակ (Վառնա) – 1924

Լրաբեր (Թիֆլիս) – 1918
Լրաբեր հասարակական գիտությունների (ՀՀ ԳԱԱ) – 1966-2002. 2003-2014
Խաղողագործության, գինեգործության և պտղաբուծության գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատություններ (Երևան) – 1950-1979
Կադրերի համար (Երևան) – 1958-1970, 1972-1987, 1989-1990
Կայծ (Երևան) – 1918-1919
Կարիք (Արմաւիր, Կուբանի շրջան) – 1917
Կռան (Չիկագո) – 1920

Կռունկ հայոց աշխարհին (Թիֆլիս) – 1862
Կկու (Հալեպ, մանկապատանեկան) – 2014

Կովկասեան կօմունա (Երևան) – 1920

Համասպրամ (Կահիրէ) – 1930

ՀԲԸՄ Հայաստանի լրատու – 2009-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Հ.Մ.Ը.Մ. (Ֆիլիպե, Բուլղարիա) – 1926
Հ.Մ.Ը.Մ. ամսօրեայ շրջաբերական (Երուսաղէմ) – 1938
Հ.Ս.Խ.Հ. հայանդրհեռգործի փոստային ինֆորմացիոն բյուլլետեն (Երևան) – 1925-1926

Հաճըն (Փասադենա) – 1936-1940
Համալսարան (Փարիզ) – 1899-1902
Համբավաբեր (Մոսկվա) – 1923-1924
Համբաւաբեր (Թիֆլիս) – 1915-1917
Համբաւաբեր Ռուսիոյ (Մոսկվա) -1861-1864
Հայ (Բոստոն) – 1909-1910

Հայ աշխարհ (Բրիւսել) – 1937-1938
Հայ աշխարհ (Կ. Պոլիս) – 1919
Հայ արիներ (Երևան) – 2002-2008
Հայ-Բարիզ (Փարիզ) – 1908
Հայ բժիշկ (Կ. Պոլիս) – 1919
Հայ բժշկության և պատմության սեկտոր. աշխատություններ (Երևան) – 1948-1949

Հայ բոյժ (Փարիզ) – 1934-1937
Հայ բուժակ (Կ. Պոլիս, Ալեքսանդրիա) – 1920-1925
Հայ գրականութիւն (Զմիւռնիա) – 1911-1914
Հայ դիտակ (Երուսաղէմ) – 1946

Հայ դպրոց (Ալեքսանդրիա) – 1933-1935, 1938
Հայ դպրոց (Կ. Պոլիս) – 1914
Հայ Եկեղեցի (Մանչեստր) – 1901

Հայ խօսնակ (Կ. Պոլիս) – 1924-1928, 1931, 1933-1934

Հայ խօսնակ մանկանց (Կ. Պոլիս) – 1932-1934
Հայ կեանք (Փարիզ) – 1913-1914
Հայ կին (Կ. Պոլիս) – 1919-1926, 1928-1931
Հայ կին (Փարիզ) – 1947-1949
Հայ համայնք (Նոր-Նախիջեւան) – 1918-1919
Հայ հանդէս (Վենետիկ) – 1902-1903

Հայ հանրագիտակ (Բուխարեստ) – 1938-1940
Հայ հողագործ (Կ․ Պոլիս) – 1920
Հայ ձայն (Հալեպ) – 1919

Հայ մամուլ (Բուխարեստ) – 1935
Հայ միտք (Կ. Պոլիս) – 1919
Հայ պատանի (Բեյրութ) – 1933-1935

Հայ պատանի (Կ. Պոլիս) – 1921-1922
Հայ սկաուտ (Կ. Պոլիս, Փարիզ) – 1919-1922, 1929-1930, 1934-1935

Հայ վաստակ (Բոստոն) – 1931-1933
Հայ վարժարան (Կահիրէ) – 1926
Հայ տպագրության տարեգիրք (Երևան) – 2009-2014

Հայ ուսանող (Կ. Պոլիս) – 1910-1911

Հայագիտական հանդես (ՀՊՄՀ, Երևան) – 2009-2014
Հայագիտության հարցեր (ԵՊՀ, Երևան) – 2014
Հայաստան (Երևան, «Նորավանք») -2004-2005
Հայաստան (Թիֆլիս) – 1917-1918
Հայաստան (Լոնդոն) – 1888-1892
Հայաստան (Փարիզ) – 1919-1920

Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա (Երևան) – 2004-2014
Հայաստանեան ճակատ (Բուխարեստ) – 1946-1949
Հայաստանի աշխատաւոր (Երևան) – 1919
Հայաստանի բժշկագիտություն (ՀՀ ԳԱԱ) – 1995-1998. 1999-2014
Հայաստանի ԳԱԱ Զեկույցներ – 1944-1999. 2000-2014
Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրէնքները 1918-1919 (Երեւան) – 1919
Հայաստանի կենսաբանական հանդես (ՀՀ ԳԱԱ) – 1966-2005. 2006-2014
Հայաստանի կոոպերացիա (Երեւան) – 1923-1924. 1924-1925
Հայաստանի կօօպերացիա (Երեւան) – 1919-1920
Հայաստանի համալսարան (Ալեքսանդրապոլ) – 1920
Հայաստանի Հանրապետութիւն. օրէնքների հաւաքածու (Երեւան) – 1919-1920
Հայաստանի ձայն (Փարիզ) – 1922-1923
Հայաստանի մրցունակության տեղեկագիր / Armenia’s competitiveness newsletter (Երևան) – 2006-2010
Հայաստանի քիմիական ամսագիր (ՀՍՍՀ ԳԱ, ՀՀ ԳԱԱ) – 1966-1994
Հայաստանի քիմիական հանդես (ՀՀ ԳԱԱ) – 1995-1999. 2000-2014
Հայարտուն (Բաքու) – 1925
Հայելի (Թիֆլիս, երգիծական) – 1906-1907
Հայելի (Վառնա) – 1897-1901
Հայելի (Տրոյ, ԱՄՆ, երգիծական) – 1918

Հայելի աշխարհի (Սոֆիա) – 1937
Հայեր (Երևան) – 2002-2004

Հայերն այսօր (ՀՀ Սփիւռքի նախարարութիւն) – 2010-2011
Հայկազեան հայագիտական հանդէս (Բեյրութ) – 1970-1974, 1977-1981, 1998-1999. 2011-2014կատարվել են նոր համարների թվայնացումներ
Հայկական աշխարհ (Թիֆլիս, Գանձակ, Շուշի, Բաքու, Երևան) – 1865-1871, 1874-1879
Հայկական աշխարհի կռունկ (Թիֆլիս) – 1864-1865
Հայկական բանակ (ՀՀ պաշտպանության նախարարություն)- 2007-2013. կամ այստեղ
Հայկական լրատու (Армянский вестник, Օդեսա) – 2010-2012
Հայկական սինեմա (Կահիրէ, երգիծական) – 1925-1926
Հայկաշէն (Թիֆլիս) – 1917-1918
Հայկունի (Մարզուան, պատանեկան) – 1910-1912
Հայկօօպի տեղեկատու (Երևան) – 1922
Հայոց ցեղասպանության, պատմության և պատմագրության հարցեր (Երևան) – 1999-2006
Հայրենաշէն (Թիֆլիս) – 1925
Հայրենասէր (Զմիւռնիա) – 1843
Հայրենասէր (Նիկոմեդիա) – 1852-1853
Հայրենիք (Կ. Պոլիս) – 1909
Հայրենիքի քնար (Կ. Պոլիս, Կալկաթա) – 1908
Հայք (Նիւ Եորք) – 1891-1898

Հանդես (ԵԹԿՊԻ-ի գիտական հանդես) – 2009-2012
Հանդէս գրականական եւ պատմական (Մոսկվա) – 1888-1890, 1894-1896
Հանրագիտակ (Կ. Պոլիս) – 1896-1908

Հանրային կառավարում (ՀՀ ՊԿԱ, Երևան) – 2004-2012, 2012-2014

Հանրապետական (ՀՀԿ ամսագիր) – 2003-2012
Հասկ (Անթիլիաս) – 2004-2008, 2010, 2012-2014. կամ այստեղ՝ 2004-2014
Հասկ (Երևան) – 2000-2002
Հասկեր (Թիֆլիս) – 1905-1917
Հասուն հասկ (Երևան) – 2002, 2011-2014. կամ այստեղ

Հարվածային տպագրիչ (Երևան) – 1935

Հարվածային ֆիզկուլտուրնիկ (Երևան) – 1932

Հեղափոխության պահակ (Երևան-Ղարաքիլիսա) – 1925
Հեռաձայն (Կ. Պոլիս) – 1913

Հերկ (Բուխարեստ) – 1937-1938
Հիւսիս (Ս. Պետերբուրգ) – 1863-1864
Հիւսիսափայլ (Մոսկվա) – 1858-1864
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ. Աշխատություններ (Երևան) – 1998

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր (Երևան) – 2007-2014
Հնչակ (Լոնդոն, Աթէնք, Փարիզ) – 1888-1908, 1910-1911, 1913-1915
Հնչակ (Լոնդոն) – 1896-1897
Հնչակ (Լոնդոն, Բոստոն) – 1903-1905, 1907
Հնչակ (Կ. Պոլիս, երգիծական) – 1887-1888

Հոգեբանությունը և կյանքը («Տաթև» գիտակրթական համալիր, Երևան) – 2010-2013

Հոգեկան առողջության հայկական հանդես (Armenian Journal of Mental Health / Армянский журнал психического здоровья. Երևան) – 2012-2014
Հոգևոր հայրենիք (Երևան, ՀՀ Ազգային գրադարան) – 2004-2014

Հոկտեմբեր (Թիֆլիս) – 1927, 1930, 1932
Հողդար (Սեբաստիա) – 1910-1914
Հոսանք (Թիֆլիս) – 1906-1907
Հոսանք (Կահիրէ) – 1912
Հոսանք (Օդեսա) – 1918-1919

Հոսհոս (Բեյրութ) – 1928
Հովիտ (Թիֆլիս) – 1910-1917
Հովիւ (Թիֆլիս) – 1906-1910
Հորիզոն (Թիֆլիս, գրական հանդէս) – 1894
Հորիզոն (Թիֆլիս) – 1909-1914
Հորիզոն (Թիֆլիս, համանուն լրագրի գրական յաւելուած) – 1914-1915
Հորիզոն (Մոնրեալ) – 2013-2014
Հորիզոն (Ֆիլադելֆիա) – 1923-1924

Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների և հրամանների ժողովածու (Էջմիածին) – 1921

Հ.Ս.Խ.Հ. դեկրետների և հրամանների հաւաքածու (Երևան) – 1921
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բժշկական գիտությունների – 1961
ՀՍՍՌ ԳԱ փիլիսոփայության սեկտոր. Աշխատություններ (Երևան) – 1950
ՀՍՍՌ ԳԱ ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ. գիտական աշխատություններ (Երևան) – 1948-1950

Հրազդան (Աթէնք) – 1929

Հրազդան (Բուխարեստ) – 1927

Հրազդան (Երևան) – 1908-1909
Հրազդան (Վառնա) – 1923-1924
Հրավիրակ (Երևան) – 1925-1926

Հրեղէն սիւն (Կահիրէ) – 1927-1931, 1933, 1940
ՀՕԿ (Կահիրէ) – 1926
Ձայն (Թիֆլիս) – 1906-1907
Ձայն (Կ. Պոլիս) – 2004
Ձայն (Ֆիլադելֆիա) – 1961-1962, 1974-1975, 1977
Ձայն Աւստրալա-Հայ Ընկերակցութեան (Սիդնեյ) – 1976, 1980, 1982, 1985
Ձայն Կիլիկիոյ հայոց (Երևան) – 2012-2013
Ձայն համշենական (Երևան) – 2004-2014
Ձայն հայրենեաց (Նիւ Եորք, Բոստոն, Կ․ Պոլիս) – 1900-1910
Ձայն Սեբաստիոյ (Նիւ Եորք) – 1961
Ձիթենի (Րուսճուք, մանկապատանեկան) – 1903-1904
Ձկնորս բանվոր (Նոր Բայազետ) – 1925-1926
Ձուլող (Ալավերդի) – 1957-1970, 1976-1989
Ղազախի բողբոջ (Թիֆլիս) – 1920
Ղարաբաղ (Շուշի) – 1911-1912
Մաթեմատիկա (ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր) – 1966-2000. 2001-2014

Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում (Երևան) – 2010-2012

Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա (Երևան) – 2008-2011, 2013

Մանկավարժական միտք («Տաթև» գիտակրթական համալիր, Երևան) – 2010-2013

Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ (ՀՊՄՀ, Երևան) – 2011-2014
Մասեաց աղաւնի (Փարիզ, Թէոդոսիա) – 1855-1861. կատարվել են նոր համարների թվայնացումներ
Մասիս (Կ. Պոլիս) – 1853, 1856-1857, 1865-1866
Մարդկայնութիւն (Ալեքսանդրապոլ) – 1919

Մարտկոց (Փարիզ) – 1932-1933

Մեդիկուս / Medicus (ԵՊԲՀ) – 2012-2014 (ներբեռնելու համար գրանցվել)
Մեխանիկա (ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր) – 1966-2005. 2006-2014

Մեհեան (Կ. Պոլիս) – 1914 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)

Մենք մեր մասին (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)
Մեր գործը (Բաքու) – 1917
Մեր կեանքը (Աստրախան) – 1912
Միկրոբիոլոգիական ժողովածու (Երևան) – 1943-1951
Միկրոբիոլոգիայի հարցեր (Երևան) – 1961-1981
Միտք (Թիֆլիս) – 1908

Միութիւն (Նիւ Եորք) – 1948-1949, 1952
Մշակ (Թիֆլիս) – 1895-1898, 1901, 1903, 1911-1921
Մունետիկ (Զմիւռնիա) – 1909
Մուրճ (Թիֆլիս) – 1890-1897, 1899-1902
Յառաջ (Բաքու) – 1917
Յառաջ (Թիֆլիս) – 1906

Յառաջ (Փարիզ) – 1950-1960, 1975. 1950-1, 1950-2, 1951-1, 1951-2, 1952-1, 1952-2, 1953-1, 1953-2, 1954-1, 1954-2, 1955-1, 1955-2, 1956-1, 1956-2, 1957-1, 1957-2, 1958-1, 1958-2, 1959-1, 1959-2, 1960-1, 1960-2, 1975-1
Յաւերժահարս (Զմիւռնիա) – 1862

Յարդգող (գրական յաւելուած «Ազդակի». Բեյրութ) – 1932

Յոյս (Արմաշ) – 1864-1866, 1869-1877
Յոյս (Թիֆլիս) – 1906
Յոյս (Կ. Պոլիս) – 1913
Յորձանք (Թիֆլիս) – 1920
Յորձանք (Վան) – 1908
Յուշարար (Թիֆլիս, Բաքու) – 1907-1909, 1912-1913

Յուշարար (Բոստոն, Նիւ Եորք) – 1920, 1923, 1925-1939. կատարվել են նոր համարների թվայնացումներ
Նեցուկ (Շուշի) – 1917
Նոր գաղափար (Թեհրան) – 1926
Նոր-Դար (Թիֆլիս) – 1884-1887, 1900
Նոր կեանք (Շուշի) – 1919

Նոր կեանք (Բուխարեստ) – 2009-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)

Նոր հայկական բժշկական հանդես (The New Armenian Medical Journal / Новый армянский медицинский журнал. Երևան) – 2007-2014
Նոր ոյժ (Թիֆլիս) – 1914

Նոր օր (Արմ. Ամերիկա) – 2014-2015
«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի տեղեկագիր (Երևան) – 2005-2008
Նպատակ (ՀՀ ԳԱԱ պաշտոնաթերթ) – 1994-1995
Շանթ (Երևան) – 1918-1919
Շարժում (Տրապիզոն) – 1910
Շեքսպիրական (Երևան) – 1966-1985
Շիրակի աշխատաւոր (Ալեքսանդրապոլ) – 1919-1920

Շտեմարան պիտանի գիտելեաց (Զմիւռնիա) – 1839-1842, 1854

Որագիր Հ.Ս.Խ.Հ. Հնությունների պահպանության կոմիտեյի (Երևան) – 1927, 1930

Պահակ (Երևան) – 1925
Պատմա-բանասիրական հանդես (ՀՀ ԳԱԱ) – 1958-2005. 2006-2014
Պատմություն և Կրթություն (Երևան)-Գիտատեսական և մեթոդական հանդես, 2006, 3-4*

Պատմություն և մշակույթ (ԵՊՀ, Երևան) – 2013
Պոլիտեխնիկ (Երևան) – 1957-1968. կատարվել են նոր համարների թվայնացումներ
Պուլկարահայ ձայն (Սոֆիա) – 1927

ՌԱԿ մամուլ – 2013-2014 (ներբեռնելու համար պետք է գրանցված լինել)

Սարտարապատ / Sardarabad (Արգենտինա) – 2014-2015

Սկաուտ (ՀԲԸՄ, Երևան) – 2013-2014

Սյունյաց երկիր (Կապան) – 2011-2014
Վան (Թիֆլիս) – 1915

Վասն արդարութեան (Վանաձոր) – 2002-2007, 2012
Վերածնունդ (Փարիզ) – 1917-1921. 1917 կամ այստեղ, 1918, 1919, 1920, 1921
Վերնատուն / Вернатун (Օդեսա) – 2012-2014
Վերջին լուր (Կ. Պոլիս) – 1915-1916
Վէմ համահայկական հանդես (Երևան)- 2010-2014 *
Տարածաշրջան (Երևան, «Նորավանք») – 2004-2005

Տարեգրութիւն (Վենետիկ) – 1801-1802
Տեխնիկական գիտությունների սերիա (ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր) – 1957-1999. 2000-2014
Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների (ՀՍՍՌ ԳԱ) – 1960-1965
Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների (ՀՍՍՌ ԳԱ) – 1949-1959

Տեղեկագիր Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի (Երևան) – 2006-2012

Տեղեկագիր Հ.Ս.Խ.Հ Լուսավորության ժողովրդական կոմիսարիատի (Երևան) – 1928-1929

Տեղեկագիր Հ.Ս.Խ.Հ. Լուսժողկոմատի հրահանգների յեվ կարգադրությունների (Երևան) – 1929-1930
Տեղեկագիր ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական ֆիլիալի – 1940-1942
Տեղեկագիր ՍՍՌՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական ֆիլիալի. հասարակական գիտություններ – 1943-1965

Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր (Երևան) – 2008-2014 (համարները տեսնելու համար սեղմեք կայքի ձախակողմյան ընտրացանկի Archive բառի վրա)

Տեսակետ ՄԻԺԻ (Երևան) – Թիվ 1-32, 2000-2012 *

Տնտեսագետ (ՀՊՏՀ, Երևան) – 2012-2014

Ուխտ Արարատի (Երևան) – 2005-2012
Փեթակ (Կ. Պոլիս, դպրոցական) – 1912-1914
Փորձարարական և կլինիկական բժշկություն (ՀԽՍՀ ԳԱ) – 1989-1994
Քիմիական գիտություններ (ՀՍՍՌ ԳԱ տեղեկագիր) – 1957-1965
Քրիստոնյա Հայաստան (Սբ Էջմիածին) – 2012-2014. կամ այստեղ

Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (ԵՊՀ, Երևան) – 2013-2014

Օրակարգ («Սիվիլնեթի» պարբերականը) – 2011-2013 (հին համարները ներբեռնելի են, նորերը՝ ոչ. գրանցվել)

Օրինականություն (ՀՀ ԳՏ, Երևան) – 2012-2014
Ֆիզիկա (ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր) – 1966-1999. 2000-2014
Ֆիզիկո-մաթեմատիկական, բնական և տեխնիկական գիտություններ (ՀՍՍՌ ԳԱ տեղեկագիր) – 1948-1956
Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների սերիա (ՀՍՍՌ ԳԱ տեղեկագիր) – 1957-1965

Ֆիզկուլտուրա յեվ սպորտ (Երևան) – 1935-1936

Ֆիզկուլտուրա յեվ տուրիզմ (Երևան) – 1935

21st Century (Երևան, «Նորավանք») – 2007-2014. կամ այստեղ
AGBU Armenia Newsletter (Նյու Յորք) – 2009-2014
AMAA News (Paramus, USA) – 2002-2007, 2011, 2013
Aramazd: Armenian Journal of Near Eastern Studies (Երևան) – 2011
Ararat (Բուխարեստ) – 1942, 2003-2011

Ardziv – Տե′ս Արծիւ (Տորոնտո)
Armenia (Szamosújvár – Գեռլա) – 1887-1900, 19044 1907
Armenia’s competitiveness newsletter / Հայաստանի մրցունակության տեղեկագիր (Երևան) – 2006-2010
Armenian Journal of Mathematics (Երևան) – 2008-2014

Armenian Journal of Mental Health / Армянский журнал психического здоровья (Երևան) – 2012-2014
Armenian Journal of Physics (Երևան) – 2008-2014
Armenian Voice (Լոնդոն) – 2005-2014
Awedis (Վարշավա) – 2009-2014

Haïastan (Փարիզ) – 1939

Haygazian Herald (Բեյրութ) – 2006-2010, 2013-2014

Inspirit. The Haygazian University Newsletter (Բեյրութ) – 2004-2013
La voix de l’Arménie (Փարիզ) – 1918-1919

Mathematical Problems of Computer Science (Երևան) – 1963-2014. կամ այստեղ՝ 2004-2014

Nor Ghiank – Տե′ս Նոր կեանք (Բուխարեստ)

Nor Or – Տե′ս Նոր Օր (Արմ. Ամերիկա)

Revue des études arméniennes (Փարիզ) – 1920-1933. կամ այստեղ (դիտելի)

Pro Armenia (Փարիզ) – 1900-1904

Sardarabad – Տե′ս Սարտարապատ (Արգենտինա)

Scientific Medical Journal / Научно-медицинский журнал (Երևան) – 2013-2014

Standard. ժուրնալ գրականության և արվեստի (հայալեզու, Մոսկվա) – 1924 (ներբեռնելու համար գրանցվել)

Tertig – Տե′ս Թերթիկ (Վերսալ)
The New Armenian Medical Journal (Երևան) – 2007-2014

The Armenian Mirror-Spectator (ԱՄՆ)- 2014-2015

21-й век (Երևան, «Նորավանք») – 2005-2014. կամ այստեղ

Айреник (Տորոնտո) – 2009
Анив (Մոսկվա) – 2010-2013
Армянскій вѣстникъ (Մոսկվա) – 1916-1918
Армянский вестник (Կիև) – 2009
Армянский вестник (Օդեսա) – 2010-2012

Армянский журнал психического здоровья / Armenian Journal of Mental Health (Երևան) – 2012-2014
Бюраканская оптико-механическая лаборатория (Երևան)- 1971-1979
Бюллетень Ботанического сада (Երևան) – 1939-1989
Бюллетень по инженерной сейсмологии (Երևան) – 1970-1989
Вернатун / Վերնատուն (Օդեսա) – 2012-2014

Вестник РАУ (Երևան) – 2003-2004, 2006-2014

Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (Երևան) – 2009-2012

Веруем / Հաւատամք (Սանկտ-Պետերբուրգ) – 2014
Записки армянского отделения всесоюзного минералогического общества (Երևան) – 1959-1987
Зоологический сборник (Երևան, ԳԱ) – 1939-1987

Известия Национального аграрного университета Армении (Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր. Երևան) – 2012-2014

Кровь (научно-практический журнал. Երևան) – 2005-2014
Лаборатрия индуцированного мутагенеза растений. Институт экспериментальной биологии (Երևան, ԳԱ) – 1971-1978
Математические вопросы кибернетики и вычислительной техники=Mathematical problems of computer science (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ) – 1963-2014

Научно-медицинский журнал / Scientific Medical Journal (Երևան) – 2013-2014
Сообщения института математики и механики АН Армянской ССР (Երևան) – 1947-1949
Сообщения лаборатории агрохимии / Ագրոքիմիական պրոբլեմների և հիդրոպոնիկայի ինստիտուտի հաղորդումներ (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ) – 1948-2009
Тахтаджяния / Takhtajania (Երևան) – 2011, 2013
Труды Армянского филиала АН СССР. Биологическая серия (Երևան) – 1939
Труды Ботанического института (Երևան, ԳԱ) – 1941-1987
Труды Геологического института (Երևան, ԳԱ) – 1940
Труды Севанской озерной станции (Երևան) – 1927-1932
Труды Севанской гидробиологической станции (Երևան) – 1938-1985

ФАRМА (научно-практический рецензируемый журнал. Երևան) – 2011-2014
Флора, растительные ресурсы Армянской ССР (Երևան) – 1938-1988 (մինչև 11-րդ հատորը). կամ այստեղ
Флора, растительность и растительные ресурсы Армении (Երևան) – 1999-2009 (12-րդ հատորից). կամ այստեղ

Արեգ (أریک – Կահիրէ, արաբերեն) – 2010-2014

ԳԱԱ-ի թվայնացված գիտական ամսագրերի համահավաք ցանկ՝ այստեղ և այստեղ

*  Ավելացված է ArmScoop գիտակրթական ցանցի կողմից:

One thought on “Թվայնացված հայկական պարբերականները համացանցում

Leave a Reply

Your email address will not be published.