Հայկական տպագրությունը դարերի միջով. հոդվածների ժողովածու

UrbatagirkՆերկայացնում ենք «Հայկական տպագրությունը դարերի միջով (հոդվածների ժողովածու)» գրքի էլեկտրոնային տարբերակը:

Ժողովածուում ընդգրկված են 2012 թ. դեկտեմբերի 25-ին` Երևանում, և 2013 թ. հունվարի 13-14-ին` Աղվերանում, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի կազմակերպած «Հայ տպագրությունը դարերի միջով» գիտաժողովում ընթերցված զեկուցումները: Տպագրված է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ (Ե., 2014):

Ներբեռնել գիրքը (PDF):

Leave a Reply

Your email address will not be published.