[ARMSCOOP] ՀՀ ԳԱԱ կողմից թվայնացված բոլոր ամսագրերը

Վերնագիր Տարի Վիճակ Հտ.
ՍՍՌՄ ԳԱ հայկական ֆիլիալ. Տեղեկագիր 1940-1942 1943 թ. բաժանվել և դարձել է 2 ամսագիր.
– ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր։ Բնական գիտություններ
– ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների
Չկա
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր։ Բնական գիտություններ  1943-1947 Դադարեցվել է Չկա
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների 1943-1965 Անվանափոխվել է: Լրաբեր հասարակական գիտությունների Չկա
Լրաբեր հասարակական գիտությունների  1966- Հրատարակվում է Չկա
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր: ֆիզիկո-մաթեմատիկական, բնական և տեխնիկական գիտություններ 1948-1956 1957 թ. բաժանվել և դարձել է 4 ամսագիր.
– ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր։ Տեխնիկական գիտություններ
– ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր։ Քիմիական գիտություններ
– ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր։ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների սերիա
– ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր։ Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտություններ
1-9
 
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ = HSSR GA Texekagir: Texnikakan gitutyunner 1957-1965 Անվանափոխվել է: ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ 10-19
ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ  1966-1990 Անվանափոխվել է: Հայաստանի ԳԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ 20-43
Հայաստանի ԳԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ  1991-1994 Անվանափոխվել է: ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ 44-47
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Տեխնիկական գիտություններ  1995 – Հրատարակվում է 48 –
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր։ Քիմիական գիտություններ  1957-1965 Անվանափոխվել է: Հայկական քիմիական ամսագիր 10-19
Հայկական քիմիական ամսագիր 1966-1994 Անվանափոխվել է: Հայաստանի քիմիական հանդես 20-47
Հայաստանի քիմիական հանդես 1995 – Հրատարակվում է 48-
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր: ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների սերիա  1957-1965 Անվանափոխվել է: ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Մեխանիկա 10-19
ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Մեխանիկա 1966-1990 Անվանափոխվել է: Հայաստանի ԳԱ Տեղեկագիր: Մեխանիկա 20-43
Հայաստանի ԳԱ Տեղեկագիր: Մեխանիկա  1991 Անվանափոխվել է: ՀՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Մեխանիկա 44
ՀՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Մեխանիկա  1992 – Հրատարակվում է 45 –
ՀՍՍՌ ԳԱ Գեոլոգիական և աշխարհագրական գիտությունների սերիա  1957 Անվանափոխվել է: ՀՍՍՌ ԳԱ Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտությունների սերիա 10
ՀՍՍՌ ԳԱ Երկրաբանական և աշխարհագրական գիտությունների սերիա  1958-1963 Անվանափոխվել է: ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին 11-16
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին  1964-1965 Անվանափոխվել է: ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին 17-18
ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին  1966-1989 Անվանափոխվել է: Հայաստանի ԳԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին 19-42
Հայաստանի ԳԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին  1990-1992 Անվանափոխվել է: ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին 43-45
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին  1993- Հրատարակվում է 46-
ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Մաթեմատիկա  1966-1990 Անվանափոխվել է: Հայաստանի ԳԱ Տեղեկագիր: Մաթեմատիկա 1-25
Հայաստանի ԳԱ Տեղեկագիր: Մաթեմատիկա  1991 Անվանափոխվել է: Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի տեղեկագիր – Մաթեմատիկա 26
Հայաստանի ԳԱԱ տեղեկագիր – Մաթեմատիկա  1992 – Հրատարակվում է 27-
ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա  1966-1990 Անվանափոխվել է: Հայաստանի ԳԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա 1-25
Հայաստանի ԳԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա 1991-1992 Անվանափոխվել է: Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա 26-27
Հայաստանի ԳԱԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա 1993-2001 Անվանափոխվել է: ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա 28-36
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա  2002- Հրատարակվում է 37-
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների  1948-1959 Անվանափոխվել է: ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների 1-12
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների  1960-1965 Անվանափոխվել է: Հայաստանի կենսաբանական հանդես 13-18
Հայաստանի կենսաբանական հանդես 1966- (2000 թ. չի հրատարակվել) Հրատարակվում է 19-
Աստղաֆիզիկա  1965- Հրատարակվում է 1-
ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բժշկական գիտությունների  1961 Անվանափոխվել է: Էքսպերիմենտալ և կլինիկական բժշկության հանդես 1
Էքսպերիմենտալ և կլինիկական բժշկության հանդես 1962-1988 Անվանափոխվել է: Փորձարարական և կլինիկական բժշկություն 2-28
Արյան շրջանառություն։ Հավելում «Էքսպերիմենտալ և կլինիկական բժշկության հանդես»-ի  1968-1992 Դադարեցվել է 1-25
Փորձարարական և կլինիկական բժշկություն  1989-1994 Անվանափոխվել է: Հայաստանի բժշկագիտություն 29-34
Հայաստանի բժշկագիտություն 1995- Հրատարակվում է 35-
Նեյրոքիմիա  1982 – Հրատարակվում է 1 –
ՀՍՍՌ ԳԱ Զեկույցներ  1944-1965 Անվանափոխվել է: ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ 1-47
ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ  1966-1988 Անվանափոխվել է: ՀԽՍՀ ԳԱ Զեկույցներ 48-87
ՀԽՍՀ ԳԱ Զեկույցներ  1989-1992 Անվանափոխվել է: Հայաստանի ԳԱԱ Զեկույցներ 88-93
Հայաստանի ԳԱԱ Զեկույցներ 1993  (1994թ. չի հրատարակվել) Անվանափոխվել է: ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ 94
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  1995 – Հրատարակվում է 95 –
Պատմաբանասիրական հանդես 1958 – Հրատարակվում է Չկա
ՀՀ ԳԱԱ. Բնական գիտություններ։ Նոր էլեկտրոնային ամսագիր  2003 – Հրատարակվում է 1 –
Հայկական մաթեմատիկական հանդես  2008 – Հրատարակվում է 1 –
ֆիզիկայի հայկական հանդես  2008 – Հրատարակվում է 1 –

 

Աղբյուրը՝ http://www.flib.sci.am/arm/GAA%20amsagreri%20masin/GAA%20amsagreri%20masin.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.